ผู้บริหาร

นายจตุรานน เกิดพร้อม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/01/2013
ปรับปรุง 14/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 157161
Page Views 172867
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมศย์ ตั้งซุยยัง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการนิคม นิคโม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภมิตร ไพพิเชษฐ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระวุฒิ กลมเกลี้ยง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางประทีป พัฒน์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสมคิด คำมาก
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางประมวลศรี กุลศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจตุรานน เกิดพร้อม
ตำแหน่ง : เลขานุการ
โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด
 เลขที่ 100 หมู่ 6  ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 
โทร. 084-8849205
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1