ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
เด็กและเยาวชนดีเด่น (ด้านกีฬา) ปี 2560
เด็กหญิงอฑิตยา สุขสอาด
รายละเอียดผลงาน
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอฑิตยา  สุขสอาด ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น (ด้านกีฬา) ปี 2560 ซึ่งได้รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  14 มกราคม 2560
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2560,21:46   อ่าน 273 ครั้ง